Річківська громада
Сумська область, Сумський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Звіт про проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості надання соціальної послуги догляд вдома Центру надання соціальних послуг Річківської сільської ради з 05.01. по 20.02.2024 року

Дата: 29.02.2024 08:37
Кількість переглядів: 248

 

        Внутрішню оцінку якості соціальної  послуги догляд вдома Центру надання соціальних послуг Річківської сільської ради (далі Центр) було проведено за період з 05.01. по 20.02.2024 року.

 

     Проведення внутрішньої оцінки якості соціальної  послуги догляд вдома наданої      Центром здійснюється відповідно до Наказу Мінсоцполітики України № 904 від 27.12.13р «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг».

     Наказом директора  Центру № 04/А-ОД від 04.01.2024 р. затверджено план заходів по проведенню  внутрішньої оцінки якості  надання соціальної послуги догляду вдома .

Внутрішньому моніторингу  та оцінці підлягають:

Центр використовує анкети, опитувальники, які заповнюються отримувачами та надавачами послуг з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальної послуги догляду вдома.

 

  • Державний стандарт догляду вдома

 

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання  соціальної послуги  догляду вдома застосовувалися показники якості соціальної послуги догляду вдома, наведені  у додатку 4 Державного стандарту догляду вдома.

Центр використовував такі методи оцінки: опитування шляхом відвідування підопічних вдома з метою отримання  відгуків стосовно організації послуги догляду вдома, співбесіди, телефонне опитування, аналіз звернень. В опитуванні взяли участь 82 отримувача  соціальної послуги догляду  вдома. Внутрішню оцінку якості соціальної послуги догляду вдома  працівниками Центру здійснено шляхом самооцінки.  За результатами самооцінки 4(36%) соціальних робітників одержали «високу» оцінку, 7(64%) - «добру».

Оцінка якості соціальних послуг визначається  із застосуванням шкали оцінки якісних  та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

 При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовуються показники якості соціальної послуги такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

 

   Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах (100%). Всі особові справи підопічних містять індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги, складено графік повторного визначення індивідуальних потреб (один раз на пів року).

 

     Результативність: згідно проведеного опитування, в тому числі і телефонного,  100% опитаних підопічних задоволені соціальною послугою догляду вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані  отримувача  соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась.

     Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається начальником відділу соціального захисту та муніципальних послуг Річківської сільської ради у терміни визначені Державним стандартом догляду вдома.  Протягом  5 календарних  днів з моменту звернення (подачі заяви)  отримувачем  соціальної послуги або його законного представника  та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та складання індивідуального плану здійснюється протягом 5 календарних днів з дати  звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника.

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання  соціальної послуги догляду вдома.

Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома завідувачем відділення соціальної допомоги вдома Центру (за потреби)  проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб  отримувача  соціальної послуги  вдома здійснюється  один раз на півроку.

Протягом 3 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги  догляду вдома укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки  та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

        Коефіцієнт ефективності роботи  Центру 100% (за 2023 рік виявлено - 110 осіб, обслуговано -110 осіб.).

 

    Доступність та відкритість: розташування відділення соціальної допомоги вдома Центру є вдалим, воно знаходиться в центрі села Річки в будівлі сільської ради, на першому поверсі адміністративно-житлової будівлі.

     При вході до Центру міститься пандус, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На дверях  розташовані таблички з написом назви кабінету / посадової особи/.

      Оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, містяться копії буклетів та порядок подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, пам’ятка про Державний стандарт соціальної послуги догляду вдома, картки послуг та інші нормативні документи.

 

    Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу, згідно анкет, та Порядку проведення внутрішньої та  зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, а також згідно проведених опитувань по телефону отримувачі соціальних послуг задоволені роботою соціальних робітників.

     Працівники Центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків. 

 

      Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства.

  Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80” “Соціальні послуги”.

      Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляди.

    Працівники, що надають  соціальні послуги забезпечені сумками, перчатками, канцелярськими товарами.   

       У 2023 році від отримувачів соціальних послуг скарг не поступало.

    Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг показники відповідають рівню -“Добре”.

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ

анкетування отримувачів соціальної послуги «догляду вдома»

 

Таблиця 1. Характеристика вибірки.

Характеристики

вибірки

Розподіл характеристик

 

Стать

Чоловік

Жінка

 

19 осіб

29%

63осіб

71%

 

2. Вік

40-60

61-70

71-80

Більше 80

40-60

61-70

71-80

Більше 80

 

1

5%

3

16%

9

47%

  6

32%

-

-

5

8%

15

24%

43

68%

 

3.Соціальний статус

Люди з інвалідн.

Літні люди

Люди з інвалідністю

Літні люди

 

3особи.

16%

16 осіб

84%

4 особи

6%

59 ос.

 94%

 

                                               

Таким чином, в опитуванні найбільш активно взяли участь люди похилого віку жіночої статі у віці від 71 та більше 80 років,

 

Таблиця 2. Рівень освіти

Варіанти  відповідей

Кількість відповідей (у тому числі у%)

Початкову освіту

   23(20%)

Середня

81 (70%)

Середня спеціальна

9 (8%)

 Вища

2 (2%)

Більшість респондентів мають початкову і середню освіту, інші середньоспеціальну і вищу. 

 

   Таблиця 3.Чи відповідають Вашим потребам послуги, що визначені в договорі,

   індивідуальному плані надання соціальної послуги догляду вдома  ?

А)Так – 82 особи (100%)

Б) Ні – 0 осіб (0%)

  

     Таблиця 4. Задоволені Ви якістю надання послуг?

А)Так – 82 особи (100%)

Б) Ні – 0 осіб (0%)

 

     Таблиця 5.Чи покращився Ваш психологічний та емоційний стан у процесі

     надання послуги, порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома

     не надавалася ?

А)Так – 82 особи (100%)

Б) Ні – 0 осіб (0%)

   

   Таблиця 6. Чи дотримується соціальним робітником періодичність надання

   соціальної послуги догляду вдома, зазначеній у  індивідуальному плані?

А)Так – 82 особи (100%)

Б) Ні – 0 осіб (0%)

 

    Таблиця 7. Чи задоволені Ви ставленням до себе соціального робітника ?

А)Так – 82 особи (100%)

Б) Ні – 0 осіб (0%)

   

     Таблиця 8. Чи влаштовує Вас перелік послуг, які надає Центр надання соціальних послуг Річківської сільської ради?   

А)Так – 82 особи (100%)

Б) Ні – 0 осіб (0%)

 

    Таблиця  9. Чи знаєте Ви свої права та обов’язки як отримувач соціальної

    послуги  догляду вдома ? 

А)Так –82 особи (100%)

Б) Ні – 0 осіб (0%)

 

    Таблиця  10. Чи знаєте Ви куди звернутися  у разі непорозуміння між Вами та соціальним робітником, працівниками Центру?

А)Так – 82 особи (100%)

Б) Ні – 0 осіб (0%)

 

РЕЗУЛЬТАТИ

анкетування  надавачів соціальної послуги догляду вдома

(соціальних робітників)

1.Стать

 

Жінка

Чоловік

 

31-40

2

25%

0

0

41-50

2

17%

0

0

51-60

           7

58%

0

0

Більше 60

0

0%

0

0

    Висновок: Усі  соціальних робітники -  це жінки, переважний вік 51до 60 років.

 

      1. Рівень освіти

Базова загальна середня

1(10%)

Неповна вища

0 (0%)

Повна загальна середня

5 (45%)

 Базова вища

0 (0%)

Професійно-технічна

5(45%)

Повна вища

0 (0%)

Таким чином, у переважна більшість опитаних соціальних робітників мають повну загальну та  професійно-технічну освіту.

     2. Стаж роботи в територіальному центрі

6- 10 років

 7 (58%)

Більше 10 років

 5 (42%)

Серед опитаних соціальних робітників  всі мають достатній стаж роботи у Центрі 6-10 років та більше 10 років. Також про позитивний психологічний клімат у колективі свідчить низька плинність кадрів.

 

 

     3. Оцініть рівень матеріального забезпечення Вашої сім’ї

низький

 0(0%)

нижче середнього

 1 (10%)

середній

10 (90%)

високий

 0 (0%)

 Таким чином, рівень матеріального забезпечення сім’ї,  на думку соціальних робітників переважно середній, отже рівень заробітної плати у нинішніх складних економічних умовах в  загальному задовольняє наших працівників.

 

    4. Чому Ви обрали  професію соціального робітника?

Хочу допомагати людям

 8 (73%)

Не було іншого вибору

 3 (27%)

Можна непогано  заробити

 0 (0%)

   Отже, переважна більшість (73%) соціальних робітників обрала свою професію свідомо, маючи на меті допомагати людям, майже третя частина – випадково, через відсутність альтернативи.

 

        5. Що з переліченого Вам подобається в своїй роботі?

Можливість спілкування з різними людьми

 8 (73%)

Можливість вільно планувати свій робочий час

 0 (0%)

Можливість вирішення особистих проблем в робочий час

 0 (0%)

Ця робота нескладна

 3 (27%)

 Таким чином, більшості респондентам подобається в роботі можливість спілкування з різними людьми, нескладність роботи. Це свідчить про відповідність психологічного настрою працівника обраній професії, адже одна із основних потреб наших підопічних – це можливість спілкування.

 

      6. Чи вважаєте ви, що могли б працювати краще?

Так

 0 (0%)

Ні

 9 (82%)

Не знаю

 2 (18%)

        Таким чином 82% респондентів можуть дати самооцінку своїй роботі, а 18% опитаних не може самостійно оцінити ефективність своєї роботи.

 

     7. Що негативно впливає на ефективність Вашої роботи?   (розставте бали від 5 до 0?)

Підопічні проживають у різних частинах села, далеко один від одного

8(73%)

Психологічна несумісність із завідувачем  відділенням

0 (0%)

Психологічна несумісність з деякими підопічними

3 (27%)

Часта зміна підопічних

0 (0%)

Проблеми зі здоров'ям

0 (0%)

Сімейні проблеми

0 (0%)

  Отже, на ефективність роботи найбільше впливають такі фактори: некомпактне проживання підопічних, а 27% психологічна несумісність з підопічними. Якщо  перший фактор можна досить просто усунути, скорегувавши передусім графіки відвідування підопічних, то вплив другого фактору усунути не просто, оскільки це – специфіка роботи із одинокими особами похилого віку. Відрадно, що жоден респондент не поскаржився на психологічну несумісність із завідувачем відділення, що свідчить про позитивний психологічний клімат у колективі

.

    8. Назвіть труднощі, з якими доводиться стикатися в роботі?

Відсутність спецодягу

0  (0%)

Важка фізична праця

  3 (27%)

Недостатнє транспортне сполучення

0  (0%)

Часті психологічні навантаження

8 (73%)

Встановлення доброзичливих відносин з колегами

0   (0%)

Складні відносини з керівництвом відділення

0   (0%)

    Основні труднощі з якими стикаються соціальні робітники  - це часті психологічні навантаження.

 

     9. Яким чином Ви добираєтеся до підопічних найчастіше?

Пішки

Велосипедом

0(0%)

11 (100%)

   

    Таким чином,  100 % соціальних робітників добираються до  отримувачів послуг з використанням велосипедів.

 

10. Чи вважаєте Ви за необхідне підвищувати свій професійний рівень. 

так

ні

5(45%)

6 (55%)

    Отже,  половина соціальні робітники вважають за необхідне підвищувати свій професійний рівень, що свідчить про бажання працівників надавати більш якісні послуги, удосконалюватися професійно, інші – вважають свій професійний рівень  - достатнім.

 

    11. Яким чином Ви підвищуєте свій професійний рівень?

Самостійно вивчаю спеціальну

літературу

Мій наставник – завідувач відділення

1 (10%)

10 (90%)

Переважна більшість працівників підвищують свій професійний рівень за допомогою завідувача відділення, що свідчить про добре організовану роботу. У відділенні постійно проходить вивчення законодавчих актів щодо надання соціальних послуг та ознайомлення працівників  із змінами у законодавстві щодо соціального захисту. Навчання проводить директор Центру, завідувач відділення соціальної допомоги вдома.

 

Показники якісні

Від 80%

до 100%(добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 Адресність та

індивідуальний підхід

«добре»

-

-

Результативність

«добре»

-

-

Своєчасність

 «добре»

-

-

Доступність

«добре»

-

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

«добре»

-

-

Професійність

«добре»

-

-

 

 

Показники кількісні

 

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до

100%

Кількість скарг та

результат їх розгляду

«добре»

-

-

Кількість задоволених

звернень про отримання

соціальної послуги

догляду вдома

-

-

«добре»

Кількість соціальних

працівників, які

пройшли атестацію

-

-

-

 

 

Оцінка якості соціальної послуги догляду вдома в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 

Висновки анкетування

      В опитуванні найбільш активно взяли участь люди похилого віку жіночої статі у віці від 71та більше 80 років, вік інших респондентів коливається від 60 до 79 років.

     Більшість респондентів мають початкову і середню освіту, інші середню спеціальну і вищу. 

Працівники Центру та відділу соціального захисту та муніципальниз послуг займаються виявленням потенційних клієнтів (100%), мешканці ТГ знають  про роботу Центру, але в той же час в ЗМІ небагато інформації про діяльність Центру.

     Всі респонденти отримують послуги відділення соціальної допомоги вдома, консультації з різних питань, в цілому задоволені тим, як працюють соціальні робітники.

     Встановлено, що переважна більшість отримувачів послуг Центру, що обслуговуються у відділенні соціальної допомоги вдома, розраховують виключно на допомогу соціальних робітників, за станом здоров’я не в змозі брати активну участь у громадському житті громади.

  Відповіді на всі питання підтвердили  позитивну оцінку роботи відділення соціальної допомоги вдома Центру.

 

Заплановані заходи

для покращення роботи відділення соціальної допомоги вдома

 Центру надання соціальних послуг

  • підвищити рівень кваліфікації соціальних робітників за допомогою навчальних семінарів;
  • продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян  та осіб з обмеженими  фізичними можливостями з метою надання  їм необхідної допомоги;
  • своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання  соціальної послуги, забезпечувати оформлення  відповідно вимог законодавства;
  • проводити відповідну роботу з надавачами  соціальних послуг щодо підвищення якості соціального обслуговування отримувачів послуг;
  • своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги в частині їх перегляду;
  • проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг.
  •  переглянути  справи осіб, які перебувають на обслуговуванні відділення  та провести  повторне визначення індивідуальних потреб  один раз на пів року;
  • згідно карт визначення індивідуальних потреб здійснити перегляд індивідуальних планів один раз на пів року.

 

 

             Директор                                                         Людмила ГРИЦАЙ

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь