Річківська громада
Сумська область, Сумський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи

                                                                                                                     Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського

голови

20.02.2024 № 22-ОД                                

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА                   АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

ЗНЯТТЯ ІЗ ЗАДЕКЛАРОВАНОГО/ЗАРЕЄСТРОВАНОГО

 МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ (ПЕРЕБУВАННЯ) ОСОБИ

                                           (назва адміністративної послуги)

 

Виконавчий комітет Річківської сільської ради

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 

Інформація про субєкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження

 

вул.Центральна, 6, с. Річки

Сумського району Сумської області, 41832

2.

Режим роботи

Понеділок – четвер з 8-00 год. до 17-00 год.

п’ятниця з 8-00 год. до 15-45 год.,

перерва з 12-00 год. до 12-45 год.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт

 

9-40-80rada@richki-gromada.gov.ua,

web: www. richki-gromada.gov.ua

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

4.

Закони України

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про адміністративну процедуру»

Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2023 № 820 «Про затвердження Порядку внесення відомостей про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), що знаходиться на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, а також на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 р. № 265»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС від 16.08.2016 № 816 «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2016 року за № 1241/29371

Наказ МЗС від 22.12.2017 № 573 «Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 січня 2018 року за № 77/31529

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

1. Заява про зняття із задекларованого/зареєстрова-ного місця проживання (перебування) за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, подана фізичною особою.

2. Заява про зняття із задекларованого/зареєстрова-ного місця проживання (перебування) за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, подана законним представником.

3. Заява про зняття із задекларованого/зареєстрова-ного місця проживання (перебування) за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, подана представником на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку (далі – представник).

4. Заява власника житла про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

5. Рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

6. Свідоцтво про смерть або відомості про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану (у таких випадках датою зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи є дата видачі свідоцтва про смерть або дата здійснення актового запису про смерть особи).

9.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, та умови отримання адміністративної послуги

Для зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особа, один із законних представників, представник або власник житла подає:

1) заяву за формою, згідно з додатками 5, 6 до Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 р. № 265 (далі – Порядок);

2) паспортний документ особи* (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист) або довідку про звернення за захистом в Україні – у разі особистого звернення;

3) свідоцтво про народження (у разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання дітей віком до 14 років);

4) відомості або документ, що підтверджує сплату адміністративного збору;

5) військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

6) рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, прийняте відповідним територіальним органом ДМС, або рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном, прийняте відповідною закордонною дипломатичною установою України - у разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи у зв’язку з оформленням їй документів для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном;

7) рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

8) свідоцтво про смерть або відомості про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану.

У разі звернення до органу реєстрації разом із заявою власника житла про зняття особи (осіб) із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) власник житла подає:

1) документ, що посвідчує особу (у разі особистого звернення);

2) документ, що підтверджує право власності на житло, в якому задекларовано/зареєстровано місце проживання (перебування) особи (осіб), що знімається.

У разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) за заявою власника житла більше однієї особи до органу реєстрації подаються заява та документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору, окремо щодо кожної особи. Така заява може бути подана лише повнолітньою особою або законним представником малолітньої дитини.

Власник житла приватної форми власності звертається  до органу реєстрації для здійснення зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) повнолітньої особи, а також дитини, у разі якщо така реєстраційна дія здійснюється разом з її батьками або іншими законними представниками чи одним із них.

Зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини не здійснюється за заявою власника житла, якщо власником такого житла є один із батьків або інших законних представників дитини.

У разі подання заяви про зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування),  або заяви власника житла про зняття особи (осіб) із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) законним представником (представником) особи, крім зазначених вище документів додатково подаються:

1) документ, що посвідчує особу законного представника (представника)*;

2) документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (представника), крім випадків, коли заява подається законним представником малолітньої дитини.

Подання заяви про зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини віком до 14 років або особи, визнаної судом обмежено дієздатною або недієздатною, здійснюється одним із батьків або інших законних представників такої особи за згодою іншого з батьків чи законних представників.

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини віком від 14 до 18 років здійснюється за згодою її батьків або інших законних представників такої дитини чи одного з них, крім випадку зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання такої дитини у гуртожитку закладу освіти у період чи після закінчення навчання.

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

У разі усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, якщо при цьому змінюється прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) дитини, зняття з реєстрації місця проживання такої дитини здійснюється за заявою органу опіки та піклування за попереднім прізвищем, власним ім’ям, по батькові (за наявності).

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) співвласника житла за заявою іншого співвласника такого житла не здійснюється.

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) за заявою одного із співвласників житла, здійснюється за згодою інших співвласників житла, яка надається особисто або через представника та підтверджується підписом такого співвласника або його представника у заяві.

Іноземець чи особа без громадянства подають до органу реєстрації заяву про зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування) у зв’язку з припиненням підстав для перебування на території України.

Заява про зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування)  може подаватися в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі - Портал Дія). У такому випадку документи до заяви не додаються.

Заява формується засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту відповідно до відомостей, передбачених формою заяви про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування).

Заява про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) в електронній формі подається особою віком від 14 років особисто та засвідчується її електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Оплата адміністративного збору здійснюється за допомогою засобів Порталу Дія під час формування заяви перед її поданням. При цьому документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, до заяви не додається.

Задеклароване/зареєстроване місце проживання дитини віком до 14 років може бути знято за заявою одного з батьків, поданою в електронній формі з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

 Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання дитини віком до 14 років підтверджується електронними підписами батьків, що базуються на кваліфікованих сертифікатах електронних підписів, у разі подання заяви в електронній формі або за письмовою згодою другого з батьків, що надається у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги:

- звертається до органу реєстрації, повноваження якого поширюються на відповідну адміністративно-територіальну одиницю або

- подає відповідну заяву в електронній формі засобами Порталу Дія.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною.

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких  стягується плата

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»
Закон України «Про адміністративні послуги»

11.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

За зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання/зміну місця проживання справляється адміністративний збір у розмірі 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Адміністративний збір не справляється у разі:

1) зміни місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячому будинку сімейного типу, прийомної сім’ї;

2) за зняття із зареєстрованого місця перебування.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Отримувач: ГУК у Сумській області/Річківська СТГ/22012500

Код: 37970404

Рах.UA 118999980334149879000018528

Призначення платежу: *;22012500; код платника; адмінпослуга

12.

Строк надання адміністративної послуги

У день звернення особи або її законного представника (представника) або представника спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або даних від органів соціального захисту населення.

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання в електронній формі здійснюється в день подання документів або не пізніше наступного робочого дня у разі їх надходження після закінчення робочого часу органу реєстрації.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Орган реєстрації приймає рішення про відмову  у знятті з задекларованого/зареєстрованого місця проживання реєстрації місця проживання (перебування), особи, якщо:

1) особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи або відомості;

2) у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними* (крім випадку, передбаченого пунктом 53 Порядку), або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;

3) відомості реєстру територіальної громади не відповідають відомостям у поданих особою документах або відомостям електронної заяви;

4) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів.

Не може бути підставою для відмови у знятті із задекларованого/зареєстрованого місця проживання за декларацією (заявою), поданою в електронній формі, відсутність у особи окремого номера запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів..

14.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення про зняття із задекларованого/зареєстрова-ного місця проживання (перебування) або про відмову у знятті із задекларованого/зареєстрованого місця прожи-вання особи.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку, в тому числі засобами Порталу Дія.

16.

Примітка

У разі коли місце проживання (перебування) особи було задекларовано/зареєстровано на підставі договору оренди, виключення з реєстру територіальної громади інформації про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) особи за заявою власника (співвласників) житла, уповноваженої особи житла здійснюється лише після закінчення строку дії договору оренди або його дострокового розірвання чи визнання його нікчемним або визнання недійсним у порядку, визначеному законодавством.

         

 

* Постановою Кабінету Міністрів України від 21  жовтня 2022 року № 1202 «Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану» встановлено, що:

- посвідки на тимчасове чи постійне проживання, крім тих, які оформлені громадянам Російської Федерації, строк дії яких закінчився або які підлягають обміну відповідно до законодавства після 24 лютого 2022 року, підтверджують законні підстави  для тимчасового чи постійного проживання в Україні та право на в’їзд в Україну на період воєнного стану та протягом 30 календарних днів з дня його припинення чи скасування;

- іноземці або особи без громадянства, крім громадян Російської Федерації, зобов’язані в установленому законодавством порядку подати документи для обміну таких посвідок на тимчасове чи постійне проживання протягом 30 календарних днів з дня припинення або скасування воєнного стану;

- паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., та паспорти громадянина України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку, строк вклеювання до яких настав за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення або скасування воєнного стану.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь